CENTRUL DE CERCETĂRI AL DEPARTAMENTULUI DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIOUMANE  (C.D.F.S.) din Academia de Studii Economice din Bucureşti are ca principal obiectiv cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în domeniul ştiinţelor socio-umane, propunându-şi să dezvolte cercetări multi- şi interdisciplinare în domeniile: filosofie, economie, sociologie, politologie, psihologie şi istorie (subdomenii: filosofia economiei, antropologie economică, psihosociologie economică, etică filosofică, etică aplicată – în special etica afacerilor şi a managementului –, economie politică, psihologie economică, istoria economiei, psihosociologia comunicării etc.). Centrul şi-a propus să-şi disemineze rezultatele activităţii de cercetare prin editarea anumitor lucrări şi articole de specialitate prin care să atragă colaborarea unor teoreticieni şi practicieni de prestigiu din diverse domenii de cercetare. De asemenea, C.D.F.S. va organiza conferințe naționale și internaționale și îşi va consolida cooperarea cu institutele de specialitate din cadrul Academiei Române și cu alte centre de cercetare din România și din străinătate.

Publicaţiile – ale autorilor unici sau volume colective – vor apărea, cu spirjinul Editurii Academiei de Studii Economice din București, în cadrul celor două colecții care sunt coordonate de către C.D.F.S, și anume: Et în Arcadia Ego și Migrene sau în cadrul altor colecții de conduse de Departamentul de Filosofie și Științe Socioumane.

THE SCIENTIFIC RESEARCH CENTER OF THE DEPARTMENT OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES (C.D.F.S), from The University of Economic Studies, Bucharest has as main objective the fundamental and applied scientific research within the field of social sciences and intends to develop multi- and interdisciplinary research programs in the following fields: philosophy, economics, sociology, political science, psychology, and history (and secondary fields: philosophy of economics, economic anthropology, economic psycho-sociology, applied ethics – especially business and management ethics – history of economy, psycho-sociology of communication, etc.). Given these circumstances, the center is supposed to set up some publications and research papers by which to attract the cooperation of some prestigious specialists from various fields of research. Also, the center will organize national and international conferences and will strengthen the cooperation with the specialized institutes from the Romanian Academy and some other research centers from Romania and from abroad.

The papers – either by single author, or collective – will be published within the two collections that are run by the CDFS, i.e.: Et in Arcadia Ego and Migrene, or within the other collections run by the Department of Philosophy and Social Sciences at the University of Economic Studies Publishing House, Bucharest.