Lista membrilor colaboratori ai C.D.F.S.

1. Colaboratori din partea Institutului de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române

 

Nr.crt. Numele şi prenumele/grad didactic/titlu ştiinţific  

Funcţia/locul de muncă

  1.  
Academician Alexandru Surdu Vicepreşedinte al Academiei Române/ Cercetător ştiinţific gradul I/

Director al Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” din Academia Română

2. Academician Alexandru Boboc Cercetător ştiinţific gradul I/

Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române

3. Prof. univ. dr. Viorel Cernica Cercetător ştiinţific gradul II/

Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române

4. Prof. univ. dr. Mihai D. Vasile Cercetător ştiinţific gradul I/

Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române

5. Prof. univ. dr. Viorel Vizureanu Cercetător ştiinţific gradul I/

Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române

6. Dr. Rodica Croitoru Cercetător ştiinţific gradul I/

Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române

7. Dr. Claudiu Baciu Cercetător ştiinţific gradul I/

Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române

8. Dr. Marius Dobre Cercetător ştiinţific gradul II/

Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române

9. Dr. Victor Emanuel Gica Cercetător ştiinţific al

Institutului de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române

10. Drd. Ovidiu Gelu Grama Cercetător ştiinţific gradul III al

Institutului de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române

11. Dr. Titus Lateş Cercetător ştiinţific gradul II/

Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române

12. Dr. Mona Mamulea Cercetător ştiinţific gradul II/

Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române

13. Dr. Mihai Popa Cercetător ştiinţific gradul III/

Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române

14. Dr. Dragoş Popescu Cercetător ştiinţific gradul II/

Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române

15. Dr. Ion Tănăsescu Cercetător ştiinţific gradul II/

Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române

2. Colaboratori – cadre didactice şi cercetatori din ASE, personal auxiliar din ASE integrat în activitatea didactică şi de cercetare 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele/grad didactic/titlu ştiinţific  

Funcţia/locul de muncă

1. Prof. univ. dr.

Constanţa Nicoleta Bodea

Academia de Studii Economice din Bucureşti/

Facultatea de Cibernetică Statistică şi Informatică economică/

Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică/

Presedinte al Asociatiei Project Management Romania

2. Prof. univ. dr.

Claudiu Cicea

Academia de Studii Economice din Bucureşti/

Facultatea de Management/

Departamentul de Management/

Prodecanul Facultăţii de Management

 3. Prof. univ. dr.

Carmen Nadia Ciocoiu

Academia de Studii Economice din Bucureşti/

Facultatea de Management/

Departamentul de Management

 4. Prof. univ. dr.

Vasile Deac

Academia de Studii Economice din Bucureşti/

Facultatea de Management/

Departamentul de Management/

 5. Prof. univ. dr. Alecxandrina Deaconu Academia de Studii Economice din Bucureşti/

Facultatea de Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi străine)

6. Prof. univ. dr.

Cosmin Dobrin

Academia de Studii Economice din Bucureşti/

Facultatea de Management/

Directorul Departamentului de Management

7. Prof. univ. dr. Nicolae Istudor Academia de Studii Economice din Bucureşti/

Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului/

Departamentul de Economie/Agroalimentară şi a Mediului

Rector al ASE

8. Prof. univ. dr. Virginia Mărăcine Academia de Studii Economice din Bucureşti/

Prodecan al Facultăţii de Cibernetică/ Statistică şi Informatică economică

9. Prof. univ. dr.

Dumitru Miron

Academia de Studii Economice din Bucureşti/

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale/

Decanul Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale

10. Prof. univ. dr.

Mariana Nicolae

Academia de Studii Economice din Bucureşti/

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale/

Director al Departamentului de Limbi Moderne şi Comunicare în afaceri din ASE

11. Prof. univ. dr.

Ion Popa

Academia de Studii Economice din Bucureşti/

Facultatea de Management/

Departamentul de Management/

Decanul Facultăţii de Management

12. Prof. univ. dr.

Daniel Roman

Academia de Studii Economice din Bucureşti/

Facultatea de Cibernetică Statistică şi Informatică economică/

Vicepreşedintele Senatului ASE

13. Prof. univ. dr. Camelia Stoica Academia de Studii Economice din Bucureşti

Facultatea de Contabilitate

Decanul Departamentului de Drept

14. Prof. univ. dr.

Adrian Tantău

Academia de Studii Economice din Bucureşti/

Facultatea de Administrarea Afacerilor în Limbi străine

15. Prof. univ. dr. Minodora Ursăcescu Academia de Studii Economice din Bucureşti/

Facultatea de Management/

Director coordonator al Centrului de Învăţământ Economic la Distanţă din ASE

16. Prof. univ. dr. Răzvan Zaharia Academia de Studii Economice din Bucureşti/

Facultatea de Marketing/

17. Conf. univ. dr. Liliana Crăciun Academia de Studii Economice din Bucureşti/

Prodecan al Facultăţii de Economie Teoretică şi Aplicată

18. Conf. univ. dr.

Răzvan Corboş

Academia de Studii Economice din Bucureşti/

Facultatea de Management/

Prodecanul Departamentului de Management

19. Conf. univ. dr. Octavian Dragomir-Jora Academia de Studii Economice din Bucureşti/

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale

20. Conf. univ. dr.

Claudiu Herţeliu

Academia de Studii Economice din Bucureşti/

Prodecanul Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică

21. Conf. univ. dr.

Diana Hristache

Academia de Studii Economice din Bucureşti/

Prodecan al Facultăţii de Economie Teoretică şi Aplicată

22. Conf. univ. dr.

Dragoş Huru

Academia de Studii Economice din Bucureşti/

Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată/

Director al Departamentului de Economie Teoretică şi Aplicată

23. Conf. univ. dr.

Grigore Ioan Piroşcă

Academia de Studii Economice din Bucureşti/

Decanul Facultăţii de Economie Teoretică şi Aplicată

24 Lector univ. dr. Cezar Petre Simion- Melinte Academia de Studii Economice din Bucureşti/

Facultatea de Management/

Prodecan al Departamentului de Management

25. Asist. univ. dr.

Cristina Vlăsceanu

Academia de Studii Economice din Bucureşti/

Facultatea de Management

26. Dr. Simona Buşoi Directorul Editurii ASE

3. Colaboratori de la alte universităţi, institute si centre de cercetare din România

Nr.crt. Numele şi prenumele/grad didactic/titlu ştiinţific  

Funcţia/locul de muncă

1. Dr. Steliana Sandu Cercetător ştiinţific gradul I/

Institutul de Economie Naţională al Academiei Romane

Membru fondator al Consiliului Granturilor Academiei Române

2. Dr. Viorella Manolache Cercetător ştiinţific gradul III/

Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române

3. Conf. univ. dr. Valentina Ioana Rujoiu

(membru colaborator până la 24.10.2017)

Departamentul de Asistenţă Socială/

Facultatea de Sociologie şi  Asistenţă Socială/

Universitatea Bucureşti

4. Lector univ. dr. Pintea Ilie Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării/

Universitatea Spiru Haret


Associate Researchers from the Institute of Philosophy and Psychology “Constantin Radulescu-Motru”, Romanian Academy

Alexandru Surdu – Member of the Romanian Academy, Vice-president of the Romanian Academy, Head of the Institute of Philosophy and Psychology “Constantin Radulescu-Motru” from The Romanian Academy, 1st degree scientific researcher

Alexandru Boboc – Member of the Romanian Academy, 1st degree scientific researcher

Professor Viorel Cernica, PhD, 2nd degree scientific researcher

Professor Mihai D. Vasile, PhD, 1st degree scientific researcher

Professor Viorel Vizureanu, PhD, 1st degree scientific researcher

Rodica Croitoru, PhD, 1st degree scientific researcher

Claudiu Baciu, PhD, 1st degree scientific researcher

Marius Dobre, PhD, 2nd degree scientific researcher

Victor Emanuel Gica, PhD, scientific researcher

Ovidiu Gelu Grama, PhD candidate, 3rd degree scientific researcher

Titus Lateș, PhD, 2nd degree scientific researcher

Mona Mamulea, PhD, 2nd degree scientific researcher

Mihai Popa, PhD, 3rd degree scientific researcher

Dragoș Popescu, PhD, 2nd degree scientific researcher

Ion Tănăsescu, PhD, 2nd degree scientific researcher

 

Other associate researchers (at present)

Steliana Sandu, PhD, 1st degree scientific researcher, Institute of World Economy, Romanian Academy

Viorella Manolache, PhD, 3rd degree scientific researcher, Institute of Political Sciences and International Relations, Romanian Academy

Valentina Ioana Rujoiu, PhD, Senior Lecturer, Department of Social Assistance, Faculty of Sociology and Social Assistance, University of Bucharest

Ilie Pintea, PhD, Faculty of Journalism and Sciences of Communication, “Spiru Haret” University, Bucharest