Conducerea C.D.F.S. (2015-2017)

Directorul C.D.F.S.: prof. univ. dr. Vasile Macoviciuc 

Director adjunct al C.D.F.S.: conf. univ. dr. Loredana Cornelia Boşca

Secretar ştiinţific al C.D.F.S.: conf. univ. dr. Octavian Florian Rujoiu

 

Consiliul ştiinţific al Centrului Centrului de Cercetări al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane (C.D.F.S):

Prof. univ. dr. Vasile Macoviciuc

Conf. univ. dr. Sergiu Bălan

Conf. univ. dr. Loredana Cornelia Boşca

Conf. univ. dr. Dominic Ştefan Georgescu

Conf. univ. dr. Octavian Florian Rujoiu

Conf. univ. dr. Andrei Josan


Board of C.D.F.S.

Head of C.D.F.S: Professor Vasile Macoviciuc, PhD

Deputy head of C.D.F.S:: Senior lecturer Loredana Cornelia Boşca, PhD

Scientific secretary of C.D.F.S: : Senior lecturer Octavian Florian Rujoiu, PhD

Scientific Board of C.D.F.S.

Professor Vasile Macoviciuc, PhD

Senior lecturer Loredana Cornelia Boșca, PhD

Senior lecturer Octavian-Florian Rujoiu, PhD

Senior lecturer, Ștefan-Dominic Georgescu, PhD, Head of the Department of Philosophy and Social Sciences, Faculty of Management, University of Economic Studies, Bucharest

Senior lecturer Sergiu Balan, PhD

Senior lecturer Andrei Josan, PhD.