Contact

Adresa Centrului: Clădirea ,,Virgil Madgearu” din Calea Dorobanților nr. 15-17, etaj 5, Sala 2501, sector 1, Bucureşti

Telefon: 021.3191900, int. 580

Persoane de contact centru:

  • Director – prof. univ. dr. Vasile Macoviciuc
  • Director adjunct – conf. univ. dr. Loredana Cornelia Boşca

Adrese de e-mail: