Conducere

Consiliul ştiinţific al Centrului Centrului de Cercetări al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane (C.D.F.S):
 • Prof. univ. dr. Vasile Macoviciuc
 • Conf. univ. dr. Sergiu Bălan
 • Conf. univ. dr. Loredana Cornelia Boşca
 • Conf. univ. dr. Dominic Ştefan Georgescu
 • Conf. univ. dr. Octavian Florian Rujoiu
 • Conf. univ. dr. Andrei Josan
Board of C.D.F.S.
 • Head of C.D.F.S: Professor Vasile Macoviciuc, PhD
 • Deputy head of C.D.F.S: Senior lecturer Loredana Cornelia Boşca, PhD
 • Scientific secretary of C.D.F.S: Senior lecturer Octavian Florian Rujoiu, PhD
Scientific Board of C.D.F.S.
 • Professor Vasile Macoviciuc, PhD
 • Senior lecturer Loredana Cornelia Boșca, PhD
 • Senior lecturer Octavian-Florian Rujoiu, PhD
 • Senior lecturer, Ștefan-Dominic Georgescu, PhD, Head of the Department of Philosophy and Social Sciences, Faculty of Management, University of Economic Studies, Bucharest
 • Senior lecturer Sergiu Balan, PhD
 • Senior lecturer Andrei Josan, PhD.