Lista membrilor colaboratori ai C.D.F.S.

1. Colaboratori din partea Institutului de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române

Nr. crt. Numele şi prenumele/grad didactic/titlu ştiinţific Funcţia/locul de muncă
1. Academician Alexandru Surdu Vicepreşedinte al Academiei Române/Cercetător ştiinţific gradul I/Director al Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” din Academia Română
2. Academician Alexandru Boboc Cercetător ştiinţific gradul I/Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române
3. Prof. univ. dr. Viorel Cernica Cercetător ştiinţific gradul II/Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române
4. Prof. univ. dr. Mihai D. Vasile Cercetător ştiinţific gradul I/Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române
5. Prof. univ. dr. Viorel Vizureanu Cercetător ştiinţific gradul I/Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române
6. Dr. Rodica Croitoru Cercetător ştiinţific gradul I/Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române
7. Dr. Claudiu Baciu Cercetător ştiinţific gradul I/Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române
8. Dr. Marius Dobre Cercetător ştiinţific gradul II/Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române
9. Dr. Victor Emanuel Gica Cercetător ştiinţific al Institutului de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române
10. Drd. Ovidiu Gelu Grama Cercetător ştiinţific gradul III al Institutului de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române
11. Dr. Titus Lateş Cercetător ştiinţific gradul II/Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române
12. Dr. Mona Mamulea Cercetător ştiinţific gradul II/Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române
13. Dr. Mihai Popa Cercetător ştiinţific gradul III/Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române
14. Dr. Dragoş Popescu Cercetător ştiinţific gradul II/Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române
15. Dr. Ion Tănăsescu Cercetător ştiinţific gradul II/Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române

2. Colaboratori – cadre didactice şi cercetatori din ASE, personal auxiliar din ASE integrat în activitatea didactică şi de cercetare 

Nr. crt. Numele şi prenumele/grad didactic/titlu ştiinţific Funcţia/locul de muncă
1 Prof. univ. dr. Constanţa Nicoleta Bodea Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Cibernetică Statistică şi Informatică economică/Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică/Presedinte al Asociatiei Project Management Romania
2 Prof. univ. dr. Claudiu Cicea Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Management/Departamentul de Management/Prodecanul Facultăţii de Management
3 Prof. univ. dr. Carmen Nadia Ciocoiu Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Management/Departamentul de Management
4 Prof. univ. dr. Vasile Deac Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Management/Departamentul de Management/
5 Prof. univ. dr. Alecxandrina Deaconu Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi străine)
6 Prof. univ. dr. Cosmin Dobrin Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Management/Directorul Departamentului de Management
7 Prof. univ. dr. Nicolae Istudor Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului/Departamentul de Economie/Agroalimentară şi a Mediului/Rector al ASE
8 Prof. univ. dr. Virginia Mărăcine Academia de Studii Economice din Bucureşti/Prodecan al Facultăţii de Cibernetică/ Statistică şi Informatică economică
9 Prof. univ. dr. Dumitru Miron Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale/Decanul Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale
10 Prof. univ. dr. Mariana Nicolae Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale/Director al Departamentului de Limbi Moderne şi Comunicare în afaceri din ASE
11 Prof. univ. dr. Ion Popa Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Management/Departamentul de Management/Decanul Facultăţii de Management
12 Prof. univ. dr. Daniel Roman Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Cibernetică Statistică şi Informatică economică/Vicepreşedintele Senatului ASE
13 Prof. univ. dr. Camelia Stoica Academia de Studii Economice din BucureştiFacultatea de ContabilitateDecanul Departamentului de Drept
14 Prof. univ. dr. Adrian Tantău Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Administrarea Afacerilor în Limbi străine
15 Prof. univ. dr. Minodora Ursăcescu Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Management/Director coordonator al Centrului de Învăţământ Economic la Distanţă din ASE
16 Prof. univ. dr. Răzvan Zaharia Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Marketing
17 Conf. univ. dr. Liliana Crăciun Academia de Studii Economice din Bucureşti/Prodecan al Facultăţii de Economie Teoretică şi Aplicată
18 Conf. univ. dr. Răzvan Corboş Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Management/Prodecanul Departamentului de Management
19 Conf. univ. dr. Octavian Dragomir-Jora Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale
20 Conf. univ. dr. Claudiu Herţeliu Academia de Studii Economice din Bucureşti/Prodecanul Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
21 Conf. univ. dr. Diana Hristache Academia de Studii Economice din Bucureşti/Prodecan al Facultăţii de Economie Teoretică şi Aplicată
22 Conf. univ. dr. Dragoş Huru Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată/Director al Departamentului de Economie Teoretică şi Aplicată
23 Conf. univ. dr. Grigore Ioan Piroşcă Academia de Studii Economice din Bucureşti/Decanul Facultăţii de Economie Teoretică şi Aplicată
24 Lector univ. dr. Cezar Petre Simion- Melinte Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Management/Prodecan al Departamentului de Management
25 Asist. univ. dr. Cristina Vlăsceanu Academia de Studii Economice din Bucureşti/Facultatea de Management
26 Dr. Simona Buşoi Directorul Editurii ASE

Associate Researchers from the Institute of Philosophy and Psychology “Constantin Radulescu-Motru”, Romanian Academy

 • Alexandru Surdu – Member of the Romanian Academy, Vice-president of the Romanian Academy, Head of the Institute of Philosophy and Psychology “Constantin Radulescu-Motru” from The Romanian Academy, 1st degree scientific researcher
 • Alexandru Boboc – Member of the Romanian Academy, 1st degree scientific researcher
 • Professor Viorel Cernica, PhD, 2nd degree scientific researcher
 • Professor Mihai D. Vasile, PhD, 1st degree scientific researcher
 • Professor Viorel Vizureanu, PhD, 1st degree scientific researcher
 • Rodica Croitoru, PhD, 1st degree scientific researcher
 • Claudiu Baciu, PhD, 1st degree scientific researcher
 • Marius Dobre, PhD, 2nd degree scientific researcher
 • Victor Emanuel Gica, PhD, scientific researcher
 • Ovidiu Gelu Grama, PhD candidate, 3rd degree scientific researcher
 • Titus Lateș, PhD, 2nd degree scientific researcher
 • Mona Mamulea, PhD, 2nd degree scientific researcher
 • Mihai Popa, PhD, 3rd degree scientific researcher
 • Dragoș Popescu, PhD, 2nd degree scientific researcher
 • Ion Tănăsescu, PhD, 2nd degree scientific researcher

Other associate researchers (at present)

 • Steliana Sandu, PhD, 1st degree scientific researcher, Institute of World Economy, Romanian Academy
 • Viorella Manolache, PhD, 3rd degree scientific researcher, Institute of Political Sciences and International Relations, Romanian Academy
 • Valentina Ioana Rujoiu, PhD, Senior Lecturer, Department of Social Assistance, Faculty of Sociology and Social Assistance, University of Bucharest
 • Ilie Pintea, PhD, Faculty of Journalism and Sciences of Communication, “Spiru Haret” University, Bucharest