Plan de cercetare al C.D.F.S. (2016)

Temele de cercetare care vor fi realizate şi diseminate în anul 2016  (pentru care C.F.S.D. va solicita finanţare)

Nr.

crt.

Titlul propunerii de proiect Directorul propunerii de proiect Competiţia vizată Finanţatorul
1. Sociologie şi geopolitică în publicistica lui Mihai Eminescu Prof. univ. dr. Vasile Macoviciuc PNCDI MEC(UEFISCDI)
2. Filosofie şi economie. Etică şi raţionalitate filosofică Conf. univ. dr. Loredana Cornelia Boşca PNCDI MEC(UEFISCDI)
3. Aplicaţii ale principiilor evoluţionismului neo-darwinist la studiul comportamentelor economice Conf. univ. dr. Sergiu Bălan PNCDI MEC(UEFISCDI)
4. Raţionalitate subiectivă şi ordine socială Lector univ. dr. Lucia Vreja PNCDI MEC(UEFISCDI)
5. Probleme fundamentale ale filosofiei Conf. univ.dr. Ştefan Dominic Georgescu PNCDI MEC(UEFISCDI)
6. Societate, publicitate, consumator Conf. univ. dr. Octavian Rujoiu PNCDI MEC(UEFISCDI)
7. Etica în sectorul public. Strategii de dezvoltare a unei administraţii publice responsabile şi profesioniste Conf. univ. dr. Dragoş Bîgu PNCDI MEC(UEFISCDI)
8. Iniţiere în paradigmele ştiinţelor sociale Conf. univ. dr. Ionuţ Anastasiu PNCDI MEC(UEFISCDI)
9. Etică şi comportament economic în islam Conf. univ. dr. Loredana Cornelia Boşca PNCDI MEC(UEFISCDI)

Research projects that will be closed and published during 2016 (for these the center has requested financial support)

Nr.

crt.

Project title proposal Director Competion Financing dource
1. Sociology and Geopolitics in Mihai Eminescu’s Papers Professor Vasile Macoviciuc, PhD PNCDI MEC(UEFISCDI)
2. Philosophy and Economics. Ethics and Philosophical Rationality Senior lecturer  Loredana Cornelia Boşca, PhD PNCDI MEC(UEFISCDI)
3. Applications of the Principles of New-Darwinist Evolutionism within the Study of Economic Behavior Senior lecturer Sergiu Balan, PhD PNCDI MEC(UEFISCDI)
4. Subjective Rationality and Social Order Lecturer Lucia Ovidia Vreja, PhD PNCDI MEC(UEFISCDI)
5. Fundamental Problems of Philosophy Senior lecturer Ştefan-Dominic Georgescu, PhD PNCDI MEC(UEFISCDI)
6. Society, Advertising, Consumer Senior lecturer Octavian-Florian Rujoiu, PhD PNCDI MEC(UEFISCDI)
7. Ethics within the Public Sector. Strategies of Development of a Responsible and Professional Public Administration Senior lecturer Dragoş Bîgu, PhD PNCDI MEC(UEFISCDI)
8. Preliminaries for Social Sciences Paradigms Senior lecturer Ionuț Anastasiu, PhD PNCDI MEC(UEFISCDI)
9. Ethics and Economic Behavior in Islam Senior lecturer Loredana Cornelia Boşca, PhD PNCDI MEC(UEFISCDI)