I. FILOSOFIE ŞI ECONOMIE. TEME ŞI REALITĂŢI CONTEMPORANE

Sesiunea de comunicări ştiinţifice şi lansarea volumului colectiv intitulat „FILOSOFIE ŞI ECONOMIE. TEME ŞI REALITĂŢI CONTEMPORANE”, din 29 aprilie 2015, organizate de Departamentul de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane din Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Institutul de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române, cu prilejul aniversării înfiinţării Academiei de Studii Economice.

Invitatie

Acest volum a apărut în prelungirea unei îndelungate şi prolifice colaborări între membrii Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane din Academia de Studii Economice, al cărui Director este prof. univ. dr. Vasile Macoviciuc, şi cei ai Institutului de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române, condus de acad. Alexandru Surdu, actual Vicepreşedinte al Academiei Române. Proiectului i s-a alăturat un număr semnificativ de cadre didactice din Academia de Studii Economice care armonizează cercetarea economică de strictă specialitate cu interogaţii care subîntind reflecţia de tip filosofic. Mai mult, tema generală aleasă – Filosofie şi Economie. Teme şi realităţi contemporane – a reuşit să stimuleze iniţiative de colaborare pe teme diverse şi liber alese, astfel încât să se obţină – fără planuri iniţiale rigide – un relief coerent, mozaicat, neinhibat, al zonelor de confluenţă şi complementaritate ce pot constitui direcţii încurajatoare pentru viitoare proiecte teoretice inter-, pluri- şi transdisciplinare. Arhitectura ideatică a volumului este evidenţiată prin circumscrierea unor câmpuri tematice largi, astfel încât, dincolo de diversitatea conţinuturilor exprimate, să iasă în evidenţă o anumită unitate de substrat, în care compatibilitatea abordărilor plurale – şi, deopotrivă, individualizate – să anunţe potenţiale direcţii de evoluţie, comunicare şi angajare ale cercetării ştiinţifice multidisciplinare sau de frontieră.

Un prim grupaj, intitulat Homo œconomicus: ipostaze teoretico-metodologice, adună laolaltă texte cu un pronunţat caracter filosofic, speculativ, semnificative pentru explicitarea paradigmei homo œconomicus în afara discursului riguros specializat, propriu ştiinţelor economice. Chiar şi acele texte care par îndepărtate de registrul tematicii propuse reuşesc să alcătuiască ,,pretexte” pentru posibile unghiuri de analiză a omului economic şi a filosofiei sale de viaţă. În prelungire firească, secţiunea intitulată Multiculturalism şi globalizare economică aduce în centrul atenţiei realităţi socio-economice actuale: globalizarea economică şi implicaţiile sale în plan cultural şi uman; perspectiva postmodernă asupra valorilor tradiţionale şi moderne; tensiunile dintre pluralitatea culturilor şi recentele strategii de dezvoltare durabilă; specificitatea experienţelor istorice locale şi, evident, a spaţiului românesc etc. Decupajul final – Etică şi Economie – reuneşte acele texte care studiază, dincolo de dimensiunea eticii filosofice şi a meta-eticii, modalităţile prin care cugetarea filosofică oferă deschideri necesare pentru abordarea practicilor economice – fie acestea de marketing, management, publicitate etc. – din perspectiva consecinţelor asupra fiinţei umane în integralitatea sa. Fondul interogativ latent al acestor texte, cu o dimensiune empirică mult mai accentuată, îndeamnă la reconsiderarea structurilor conceptuale cu generalitate filosofică: deşi par speculaţii fără utilitate imediată, arhitecturile ideatice care au marcat istoria gândirii umane reuşesc să întemeieze strategii şi discursuri prin care fiinţa umană îşi gestionează efectiv viaţa cotidiană – individuală şi colectivă – în toate dimensiunile sale.

Volumul se adresează specialistilor, studenților, dar și unui public mai larg, interesat să armonizeze cercetarea economică de strictă specialitate cu interogații care subîntind reflecția de tip filosofic.

II. DEZBATERI TEMATICE ȘI LANSĂRI DE CARTE

Dezbateri tematice şi lansări de carte sub egida Centrului de Cercetări al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane la TÂRGUL  „GAUDEAMUS” CLUJ-NAPOCA, EDIŢIA A XVII-A, în perioada 20-24 APRILIE 2016

Calendarul evenimentelor

  • Dezbatere cu tema „Educație și leadership. Realități și experiențe românești”, pornind de la cartea omonimă semnată de Mariana NicolaeColecția „Et in Arcadia ego”colecție apărută sub egida Centrului de Cercetări al Departamentului de Filosofie și Științe Socioumane

Invitați:

  • Prof. univ. dr. Mihaela Luțaș, Prorector al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
  • Conf. univ. dr. Diana Cotrău, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, Departamentul de Limbi Străine Specializate
  • Prof. univ. dr. Mariana Nicolae, Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Relații Economice Internaționale, Director al Departamentului de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri
  • Conf. univ. dr. Octavian-Dragomir Jora, Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Relații Economice Internaționale

Mariana Nicolae

Curriculum Vitae

Mariana Nicolae este profesor de comunicare în afaceri în limba engleză la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, Academia de Studii Economice din Bucureşti. Doctor în ştiinţele educaţiei, specializarea educaţia adulţilor, şi în ştiinţe economice, specializarea management, Mariana Nicolae este director al Departamentului de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri al Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale, ASE Bucureşti, şi director al programului de Master în Comunicare de Afaceri în Limba Engleză.

Este autor de cărţi de specialitate, manuale de limba engleză şi comunicare în afaceri şi a scris  peste 120 de articole pe teme educaţionale, sociale şi economice. In anul 2005 a fost bursier Fulbright în SUA, predând la California State University din San Bernardino. Este implicată în mai multe proiecte de cercetare şi a fost invitată ca expert în cadrul PC7 al Uniunii Europene. Este membru fondator al Uniunii Vorbitorilor de Limba Engleză din România, membru de onoare al Phi Beta Delta, Gamma Lambda CSUSB, membru al Societăţii Europene de Studii de Anglistică, al Asociaţiei Române pentru Studii Americane, al Asociaţiei Lingua Economica, al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF) şi al Society for Business Excellence. Din mai 2013 este ambasador Fulbright.

III. VIOLENȚĂ INTIMĂ. ABORDARE PSIHOSOCIALĂ

Lansare de carte: „Violența intimă.  Abordare psihosocială” în Colecția „Psihosociologie”, lucrare apărută sub egida Centrului de Cercetări al Departamentului de Filosofie și Științe Socioumane

Autor: Valentina Rujoiu – Prezentare si arie de competenţe

alentina Rujoiu licenţiată în asistenţă socială, doctor în sociologie, conferenţiar universitar la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii din Bucureşti. Predă cursuri centrate pe Violenţa în releţia de cuplu: abordare interculturală; Tehnici de intervenţie în situaţiile de criză; Metode şi tehnici de asistenţă socială la nivel individual; Tehnici de intervenţie pentru familiile aflate în situaţie de risc; Planificare familială. Redactor şef adjunct al Revistei de Asistenţă Socială. Coautor de cărţi, autor şi coautor de studii şi articole de specialitate publicate în reviste şi edituri de prestigiu. De asemenea, a publicat în Journal of Loss and Trauma: International Perspectives on Stress and Coping (Taylor & Francis Publishers).Este implicată în programe de cercetare ştiinţifică centrate pe asigurarea calităţii serviciilor sociale şi dezvoltarea profesională a asistenţilor sociali în contextul implementării unui sistem de supervizare. Formator în cadrul proiectului Phare 2001 „Construcţia Instituţională a Serviciilor Sociale în România”. Dintre lucrările publicate amintim: Violenţă şi societate. Tematizări contemporane (coordonator, 2013, Editura ASE, Bucureşti), Violenţa în familie. Între percepţie socială şi asumare individuală (coordonator împreună cu Octavian Rujoiu, 2012, Editura ASE, Bucureşti), International Social Work. A Supplement of Social Work Review (editor împreună cu Doru Buzducea, Florin Lazăr, Anamaria Szabo şi Theodora Ene, 2011, Editura Universităţii din Bucureşti), Vest şi Est. Cultura violenţei şi emoţiile sociale (coautor, 2010, 2015), Violenţa intimă. Aspecte psihosociale (2016, autor).

 

 

 

Invitați:

  • Conf. univ. dr.  Loredana Cornelia Boșca, Academia de Studii Economice din București, Director adjunct al Centrului de Cercetări al Departamentului de Filosofie și Științe Socioumane
  • Lect. univ. dr. Nicolae Turcan, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă

IV. FILOSOFIE ȘI ECONOMIE. ETICĂ ȘI RAȚIONALITATE ECONOMICĂ

Lansare de carte: „Filosofie și Economie. Etică și raționalitate economică” în Colecția „Et in Arcadia ego”, colecție apărută sub egida Centrului de Cercetări al Departamentului de Filosofie și Științe Socioumane

Coordonatori: Vasile Macoviciuc, Loredana Cornelia Boșca, Lucia Ovidia Vreja

Invitați:

  • Conf. univ. dr. Loredana Cornelia Boșca, Academia de Studii Economice din București, Director adjunct al Centrului de Cercetări al Departamentului de Filosofie și Științe Socioumane
  • Prof. univ. dr. Teodor Vidam, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, cadru didactic asociat al Centrului Universitar de Nord Baia Mare, fondator al Şcolii Doctorale de Filosofie şi Comunicare

Acest volum este rezultatul colaborarii profesional-stiintifice dintre Centrul de Cercetari al Departamentului de Filosofie si Stiinte Socioumane al Academiei de Studii Economice din Bucuresti si Institutul de Filosofie si Psihologie ,,Constantin Radulescu-Motru” al Academiei Romane, condus de Acad. Alexandru Surdu, Vicepresedinte al Academiei Romane.

Este un proiect de cercetare – cu denumirea generica Filosofie si Economie – inceput in anul 2015 si finalizat printr-un prim volum avand ca subtitlu Teme si realitati contemporane. Acest al doilea tom are ca nucleu teoretic probleme de Etica si rationalitate economica. Cele doua volume nu si-au propus in mod explicit abordarea atotcuprinzatoare si/sau sistematica a temelor mentionate, ci prezinta anumite sedimentari ideatice pluridisciplinare, dezbateri si pozitionari critice ale unor specialisti in economie si filosofie,  incercand clarificarea si schimbarea de perspectiva in interpretarea unor concepte, teze si modele teoretice a caror validitate este pusa sub semnul intrebarii de complexitatea inimaginabila a lumii in care traim. Intentionam ca acest proiect, ale carui contururi abia au fost presimtite, sa genereze sinteze mai consistente, cu valente inter- si pluridisciplinare.

Segmentarea continutului evidentiaza afinitati discursive, nuclee de interes, complicitatea unor solutii obtinute prin strategii teoretico-metodologice distincte, autonome si pe alocurea surprinzatoare (Partea I), situate intre regimul speculativ al ideii (Partea a II-a), modele teoretice ale unor practici socio-economice si politice (Partea a III-a) si imperative valorico-normative care structureaza praxis-ul economic in lumea contemporana (Partea a IV-a). Aceasta dispersie tematica/ideatica – anume incurajata – are menirea de a impiedica esuarea in scheme explicative osificate sau in paradigme care au devenit adevarate bariere psihologice/epistemologice in literatura de profil, fara a pune in pericol unitatea de fond a cercetarii. De altfel, aceasta culegere de studii incearca sa creeze un spatiu de dezbatere, un interval al posibilelor intalniri intre cele doua ,,lumi” – filosofia si economia – care, desi isi revendica o binemeritata autonomie, sunt (pre-)dispuse la nebanuite si inedite fertilizari reciproce.